Öppettider och köregler

Förskolans verksamhet är anpassad till vårdnadshavarnas behov och livssituation. Förskolan ska finnas där för barnen oavsett om föräldrarna arbetar tidiga morgnar eller sena eftermiddagar och vi följer därför kommunens riktlinjer för öppettider; helgfria vardagar 6.30–18.30.
Vid de få tillfällen under året vi stänger förskolan erbjuder vi alternativ förskoleplats på förskola i närheten. 
I ”Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg” kan du läsa utförligt om hur det fungerar med öppettiderna, exempelvis att förskolan ska hållas öppen alla helgfria vardagar utom jul-, nyårs- och midsommarafton, samt vilken pedagogisk omsorg förskolan förväntas erbjuda.

Köregler
Förskolan är ansluten till den kommunala kön och följer de regler som följer därav avseende bl.a. erbjudande av plats, uppsägning mm. Vi följer även kommunens regler för avgifter.

LänkRegler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

Besök oss
Du är välkommen att besöka förskolan på våra visningar. Boka tid för kommande visningar genom att mejla till pernilla.lof@tivoliforskolor.se
Höstens visningar:
Torsdagen 19 september klockan 9.30
Torsdagen 17 oktober klockan 9.30
Torsdagen 14 november klockan 9.30
Torsdagen 5 december klockan 9.30

Avgifter
Du kan läsa om förskolans avgifter på Stockholm Stads webbplats.