Klagomålshantering

Rutin för att ta emot synpunkter
Pedagoger
I första hand vänder ni er till pedagogerna med hjälp av samtal eller telefonsamtal eller om man vill lägga ett brev anonymt i vår brevlåda.
Panda / Isbjörnar 072 405 28 84
Brun / Grizzlybjörnar 070 001 94 50

Rektor
Nästa steg vänder ni er till Rektor Pernilla Löf genom att boka ett möte, ta kontakt via mail eller telefon.
Pernilla Löf      0707 69 32 26
rektor@fskbjornen.se

Regionchef
Nästa steg vänder ni er till Regionchef Susanne Eriksson, det gör ni via mail eller telefon.
Susanne Eriksson   0707 62 92 86
susanne.eriksson@tivoliforskolor.se

Rutin för att ta emot och utreda klagomål
Huvudman
Huvudmannen tar emot samt bekräfta klagomålet och skyndsamt görs den utredning som behövs.
Utredningen innehåller tre delar, kartläggning, analys och förslag på åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister. Återkoppling sker till den som har framfört klagomålet samt till rektor och eventuellt berörda pedagoger.
Hör av er till huvudmannen via mail
huvudmannen@tivoliforskolor.se