Kultur och scenkonst

På vår förskola tror vi starkt på att kultur och scenkonst spelar en viktig roll i barns utveckling.
S-E Björnen erbjuder barnen en rik variation av kulturella aktiviteter som syftar till att inspirera, utbilda och underhålla. Vår undervisning inkluderar allt från museibesök, där barnen får uppleva konst och historia på ett interaktivt sätt, till teaterföreställningar som öppnar dörrar till magiska världar fyllda av berättelser och fantasi.
Vi tar även med barnen på konserter där de får känna på musikens kraft och dess olika uttrycksformer, samt biblioteksbesök som uppmuntrar till högläsning och hjälper till att utveckla en livslång kärlek till böcker.
Genom dessa aktiviteter strävar vi efter att erbjuda en bredd av kulturella upplevelser som berikar barnens förståelse för världen omkring dem, stimulerar deras kreativitet och stödjer deras allsidiga utveckling i enlighet med de nationella målen för förskolan, Lpfö 18.

Silkespiloterna.
Konserthuset – Mini för förskolan – om stråkkvartetten.