Välkommen till S-E Björnens förskola

Hem

S-E Björnen startade som ett föräldrakooperativ 1990 (S-E Banken) och har sedan 2016 varit ett personalkooperativ. Förskolan är nu en del av Tivoli Förskolor och har inte längre någon koppling till SEB mer än namnet.

Om oss

S-E Björnen lägger stor vikt på sin utomhuspedagogik, vilket innebär att vi vistas utomhus en längre stund varje dag. Varje vecka åker hela förskolan på heldagsutflykt till Lill-Jansskogen.

Visningar

Du är välkommen att besöka förskolan på våra visningar. Boka tid för kommande visningar på pernilla.lof@tivoliforskolor.se

”Förskolan ska vara en lustfylld och stimulerande mötesplats för alla som deltar. En plats där barnen blir sedda, känner trygghet och gemenskap samt erövrar sin kunskap genom lek och socialt samspel.”