Om S-E Björnen

S-E Björnen startade som ett föräldrakooperativ 1990 (S-E Banken) och har sedan 2016 varit ett personalkooperativ. Förskolan är nu en del av Tivoli Förskolor och har inte längre någon koppling till SEB mer än namnet.

Inriktning och profil

En förskola som utgår från det kompetenta barnet och där vi tror på varje barns egen förmåga. Barnens intressen, kunskaper och erfarenheter står i fokus i vår undervisning.
S-E Björnen lägger stor vikt på sin utomhuspedagogik, vilket innebär att vi vistas utomhus en längre stund varje dag. Varje vecka åker hela förskolan på heldagsutflykt till Lill-Jansskogen.
På varje avdelning arbetar engagerade och välutbildade förskollärare och barnskötare samt en ledning som arbetar för att vår gemensamma syn på det rika och kompetenta barnet ska genomsyra verksamheten.

Inne- och utemiljö

Vår inomhusmiljö är föränderlig som lockar, utmanar, väcker förundran och nyfikenhet samt uppmuntrar till kommunikation.
Vi erbjuder barnen ett rikt utbud av olika material som ska stimulera och utmana barnens kunskaper och förmågor.
Lokalerna vi vistas i har varit vår bas de senaste 20 åren. Vi har en egen ljus och härlig gård där vi startar dagen tillsammans med barnen. När alla barnen är på plats delar vi upp oss och går iväg på olika äventyr i vår närmiljö.

Kost och måltider

Maten lagas från grunden av vår cateringfirma som har lång erfarenhet av näringsrik, god, vällagad mat av förstklassiga, ekologiska och EU-godkända råvaror. Menyerna är sammansatta för att barnen ska orka leka och lära hela dagen .

Mål och vision

S-E Björnen ska vara en lustfylld och stimulerande mötesplats för alla som deltar. En plats där barnen blir sedda, känner trygghet och gemenskap samt erövrar sin kunskap genom lek och socialt samspel. Vi ser barns och pedagogers vilja som en positiv kraft där vi tar tillvara på varandras förslag. Pedagogerna arbetar med pedagogisk dokumentation som är ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten. Det gör vi genom text och bild samt filmer där vi kopplar aktuellt arbete till läroplanen, Lpfö 18. I analysen av dokumentationen får vi syn på hur vi kan utveckla verksamheten vidare. Samverkan med vårdnadshavare är en viktig del i vårt kvalitetsarbete.

Övrigt

Vi har en väl fungerande personalgrupp som vi är oerhört glada och tacksamma över. Den består idag av två förskollärare, tre barnskötare, en rektor samt en måltidsvärdinna.
Vi har ett nära samarbete med vårdnadshavarna och bjuder in till frukost, drop in mingel, sommarfest, utflykter mm.
Personalomsättningen är mycket liten vilket är en stor trygghet för både barn och vårdnadshavare.