Om S-E Björnen

S-E Björnen startade som ett föräldrakooperativ 1990 (S-E Banken) och har sedan 2016 varit ett personalkooperativ. Förskolan är nu en del av Tivoli Förskolor och har inte längre någon koppling till SEB mer än namnet.

Inriktning och profil

Traditionell förskolepedagogik.

Inne- och utemiljö

Lokalerna vi vistas i har varit vår bas de senaste 20 åren. Allt eftersom tiden gått har vi pedagoger utvecklat och kompletterat miljön. Förbättringsarbetet fortgår löpande.
Vår innergård är likt innerstadsmottot, liten men kär. Barnen upplever den som sin oas såväl under sommar och vinter. Här möts vi varje morgon, pedagoger, barn och föräldrar. En trygg rutin. Många av veckans dagar besöks någon av de närliggande parkerna för lek, och varje onsdag åker hela förskolan till skogen.

Kost och måltider

Maten lagas av en cateringfirma som har lång erfarenhet av näringsrik, god, vällagad mat. Menyerna är sammansatta för att barnen ska orka leka och lära hela dagarna. Vårt krav är att råvarorna ska vara ekologiska och närodlade.

Mål och vision

Björnen ska vara en lustfylld och stimulerande mötesplats för alla som deltar. En plats där barnen känner trygghet och gemenskap samt erövrar sin kunskap genom lek och socialt samspel. Vi ser barns och pedagogers vilja som en positiv kraft där vi tar tillvara på varandras förslag. Björnen ger våra barn en bra start på skollivet! Vi pedagoger arbetar för att nå de uppsatta målen i Lpfö 98/16. Ofta är nivån högre än så. Björnen har en väl genomarbetad arbetsplan som styr hur målen skall nås och hur det skall se ut när målen är uppfyllda. I det arbetet ingår även att säkra kvalitén, vilket innebär systematisk utvärdering, uppföljning och planering. Allt vad som sker på förskolan dokumenteras på olika sätt och presenterar för föräldrarna. Allt från foton och film till barnens skapelser och dess berättelser finns att beskåda i lokalerna och på föräldramöten. 

Mer om oss

Vi åker ofta på en lite längre utflykt eller upplevelse. Det kan vara teater, museum, Skansen eller något annat ställe där de kommer bort från stadsbruset. Allt för att vidga vyerna och växa som grupp och på individnivå. 

Övrigt

Vi har en väl fungerande personalgrupp som vi är oerhört glada och tacksamma över. Den består idag av två förskollärare och tre barnskötare samt en mellanmålsvärdinna. Vi för alltid en öppen dialog med föräldrarna där ingen fråga är för liten. Personalomsättningen är mycket liten vilket är en stor trygghet för både barn och föräldrar. Efter ett kort tag på förskolan känner de flesta föräldrarna varandra och blir både glada och stolta över att vara en del av Björnen.

Vår verksamhet

På Björnen har vi en väl genomarbetad arbetsplan som ligger till grund för hur vi ska nå de uppsatta målen i Lpfö 98/18, som ligger under skollagen.  I vårt arbetet ingår även att se till att ha ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete.

Den svenska traditionella förskolepedagogiken är den som genomsyrar vår verksamhet. Det som sker på förskolan dokumenteras på olika sätt. Dels på våra väggar, dels i videoform. Allt från foton och film till barnens skapelser och dess berättelser finns att beskåda i lokalerna och på föräldramöten.